SPMP ČR jako člen Aliance pro individualizovanou podporu považuje za klíčové mít dostatek informací z první ruky o tom, jak se se současnou situací vyrovnávají lidé s mentálním a kombinovaným postižením a jejich rodiny.

Zajímá nás, co je pro vás důležité a aktuálně vám nejvíce chybí. Snažíme se, aby se v této náročné době na nikoho nezapomínalo. Proto prosíme o vyplnění krátkého dotazníku, který najdete zde: http://dotaznik.jankovska.cz/.

Dotazník nám pomůže společně s ostatními organizacemi reagovat na situace, se kterými se potýkáte kdekoli v České republice. Nebojte se ho přeposlat vašim dalším členům SPMP, rodinám, poskytovatelům služeb, sociálním pracovníkům a dalším, kteří by mohli s mapováním situace pomoci.

Prosíme vás o vyplnění dotazníku do 9. 4., abychom mohli na získané informace co nejrychleji reagovat. Pokud máte nějaký akutní problém, můžete se samozřejmě také obrátit přímo na naše Poradenské centrum SPMP ČR.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial