Nepodporujeme poslanecký návrh zákona o sociálních službách

‼SPMP ČR nepodporuje poslanecký návrh zákona o sociálních službách!‼
Jedná se o zcela nekoncepční návrh ve stylu O NÁS BEZ NÁS‼👎👎👎
Tento návrh má být předmětem prvního čtení Sněmovního tisku dne 23. 3. 2021. Návrh NEBYL diskutován ani konzultován s lidmi, kterých se to týká – uživateli sociálních služeb a jejich rodinami a pečujícími!‼👎👎👎
👉Naše stanovisko je shrnuto v dopisu, který dnes odeslala ředitelka SPMP ČR Camille Latimier všem poslankyním a poslancům: