Uveřejněno Ministerstvem zdravotnictví

více na odkaze:

https://pacientskeorganizace.mzcr.cz/index.php?pg=home&aid=108

 

Od 24. března se mohou k očkování registrovat osoby s chronickým onemocněním či zdravotním stavem s vysokým rizikem těžkého průběhu covid-19.
Do centrálního rezervačního systému se zájemci o očkování mohou přihlašovat pomocí kódu, který obdrží od svého ambulantního specialisty nebo od specializovaného pracoviště.
Na adrese registrace.mzcr.cz je jim po zadání tohoto kódu zpřístupněná registrace, kde si mohou vybrat vhodné očkovací místo.
Kód je určený pouze pacientovi a neměl by se sdělovat další osobě.
Při samotném očkování se pak osoby prokážou lékařskou zprávou. Ta nemusí být nově vystavená, postačí ta z poslední návštěvy.
Nadále platí, že se chronicky nemocní mohou očkovat u svého praktického lékaře nebo ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče, do jehož specializovaného pracoviště docházejí.
Více informací se dozvíte v tiskové zprávě: https://koronavirus.mzcr.cz/od-stredy-se-spusti-ockovani…/.