Nadále platí u všech opatření, že klienti a zaměstnanci nadále používají náležitou ochranu nosu a úst (rouška), bude dostupná virucidní desinfekce k použití ve všech zařízeních a skupinové aktivity budou probíhat v maximálním počtu 5 osob (4+1), a to až do odvolání. Plán byl vypracován a schválen v rámci vnitřních procesů MPSV a byl projednán dne 21. 4. 2020 na Ministerstvu zdravotnictví pracovní skupinou MZ-Karanténa. Pracovní skupina k návrhu plánu nevyjádřila žádné výhrady a navíc doporučila doplnění několika opatření, která do návrhu byla zapracována. Následně byl plán projednán i s klíčovými aktéry v sociálních službách dne 22. 4. 2020. Plnění tohoto plánu bude průběžně (každý týden) předkládáno k projednání Ústřednímu krizovému štábu. Navrhovaný plán bude průběžně aktualizován a pozměňován dle vývoje epidemiologické situace v ČR.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial