HAPPY HANDICAP

(dramaticko-taneční kroužek)

Projekt Happy Handicap vytvořil soudržnou skupinu lidí, vlastní komunitu, která pracuje se stejným cílem, vytvořit společně představení, díky němuž mohou předávat radost lidem kolem sebe.

Každá hodina je rozdělena do několika částí, abychom se cítili dobře a tak se nám lépe spolu pracovalo. Důležitý je prožitek z hodiny a aktivní zapojení všech přítomných.

 1. Úvodní část – vymýšlení tématu pro vystoupení (dle kulturních akcí)
 2. Rozehřívací část – rozcvička – jóga, zdravotní cvičení, pohybové hry
 3. Vymýšlení představení – taneční, dramatické (formou dramatických cvičení)
 4. Závěrečná část – diskuse, co se nám líbilo, nelíbilo, na čem je třeba pracovat do příště

 

Cíl projektu

Uvědomění si sebe sama, zábava, kreativita, bezprostřednost, fantazie, spolupráce v kolektivu, učení se novým věcem, poznávání se s novými lidmi a s dalšími neziskovými organizacemi, umět se prezentovat, podílení se na veřejných kulturních akcích.

Kdy a Kde?
 • 2x měsíčně – 1,5 hod., doplněné kulturními akcemi dle nabídky (plesy, festivaly, dětské dny, dobročinné akce, spolupráce s dalšími neziskovými organizacemi)
 • V centru PKRDM (Plzeňská krajská rada dětí a mládeže) Skupova 4
 • Aktuální termíny najdete v PLÁNU AKCÍ
 • 1 x víkendový workshop (dle možností členů)
Na koho se obrátit

Markéta Smýkalová, Magdalena Rusňáková

 

V případě zájmu vyplňte přihlášku do projektu HAPPY HANDICAP.

MUZIKOTERAPIE

Muzikoterapie je metoda, která všestranně rozvíjí osobnost dítěte a podporuje jeho vývoj s využitím jeho vlastní přirozené muzikálnosti. Poskytuje prostor pro setkání s hudbou, sebevyjádření, sebeuvědomění, uvolnění a rozvíjí přirozenou tvořivost. Její důležitou součástí není jen melodická složka hudby (zvuky, tóny a zpěv), ale i rytmus, často ve spojení s pohybem, nebo výtvarným vyjádřením. Muzikoterapie cíleně pracuje také s aktivizací, rozvojem řeči, rozvojem komunikace, schopností koncentrace, a v neposlední řadě také pomáhá řešit obtíže spadající do oblasti speciální pedagogiky.

Zásadním prvkem v muzikoterapeutické praxi je samozřejmě i osobnost muzikoterapeuta jako takového, který v průběhu hodiny citlivě reaguje na aktuální potřeby a podněty ze strany dětí.

Cíl projektu:

V rámci setkání děti zažijí různorodé muzikoterapeutické aktivity (rytmických, přes pohybové, improvizační, poslechové až krelaxaci) a zahrají si na nástroje jako např. kalimba, sansula, ocean drum, handchimes, coshee zvonky a další. V neposlední řadě zažijí také skupinové hraní na africká djembe a perkuse, což je aktivní a bezprostřední formou učí schopnosti spolupráce a vnímání ostatních spoluhráčů.

Kdy a kde?
 • 2x měsíčně – 1,5 hod.
 • V centru PKRDM, Skupova 4
 • Aktuální termíny najdete v PLÁNU AKCÍ
Na koho se obrátit:

Zdeněk Drahoš

 

V případě zájmu vyplňte přihlášku do projektu MUZIKOTERAPIE.

ŘEKNEM SI TO

V tomto projektu účastníci mezi sebou komunikují o intimních věcech s oporou lektora. Pracují se zpracovanými brožurami od SPMP ČR. Lektorovi pomáhá pomocný lektor ze spolku, který se již seznámil s brožurami a chce pomáhat ostatním s pochopením psaného textu v brožurách. Účastníci mají možnost si předat mezi sebou zážitky, zkušenosti. Seznámí se lidmi, kteří mají podobné zkušenosti a mohou si tak vzájemně poradit či pomoci.

Kdy a kde?
  • 2x měsíčně – 1,5 hod., doplněné kulturními akcemi dle nabídky (plesy, festivaly, dětské dny, dobročinné akce, spolupráce s dalšími neziskovými organizacemi)
  • V centru PKRDM Skupova 4
  • Aktuální temíny najdete v PLÁNU AKCÍ
Na koho se obrátit

Markéta Smýkalová

 

V případě zájmu vyplňte přihlášku do projektu ŘEKNEM SI TO.

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL „Zdravě ke stravě“

Projekt dává lidem možnost nahlédnout do zdravého životního stylu. Učíme se společně základy o cukrech, tucích, bílkovinách, vitaminech – v jakých potravinách jsou obsaženy. Společně ochutnáváme různé druhy potravin, abychom zjistili, že ne všechny zdravé potraviny chutnají nedobře a jsou taktéž cenově dostupné. Učíme se našim tělům dát to, co potřebují a nahrazovat některé druhy potravin jinými, zdravějšími. Pomocí her a workshopů si vštěpujeme získané informace. Projektem nás provází materiály od Státního zdravotního ústavu, které se vážou k cukrům, zdravé životosprávě a nutričně vyvážené stravě. Ke zvýšení úrovně projektu spolupracujeme s Bc. Martinou Korejčkovou, DiS., která je nutriční terapeutkou a aktivně se na projektu podílí jako další lektor. Na závěr kurzu nás čeká týmové vaření několika jednoduchých receptů a společná degustační večeře.

 

Kdy a kde?
 •  1x měsíčně – 1,5 hodiny
 •  v TAURUM finance s.r.o., Americká 1
 •  Aktuální termíny najdete v PLÁNU AKCÍ
Na koho se obrátit

Magdalena Rusňáková

 

V případě zájmu vyplňte přihlášku do projektu ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL.

FINANČNÍ GRAMOTNOST

Projekt má pomoci lidem s mentálním postižením s orientací ve finančním světě. Má je naučit čemu se vyvarovat – půjčky, podepisování smluv na ulici, nátlak podomních prodejců atd. Formou mystery shoppingu (metoda výzkumu trhu, která měří maloobchodní kvalitu služeb nebo kdy se získávají informace o produktech a službách), si ukážeme reálné situace v obchodech, restauracích a kavárnách. Kurz finanční gramotnosti má členy také naučit hospodařit s penězi, aby nebyli ve stresu a zvládali různé životní situace. Formou her, workshopů a modelových situací jim pomůžeme vštípit dovednosti ze světa financí. Vzhledem k obsahu kurzu a vyšší kvalitě informací spolupracujeme s TAURUM finance s.r.o., konkrétně s Tomášem Rusňákem, EFA, který se finančními konzultacemi úspěšně živí několik let a stal se tak dalším lektorem tohoto kurzu.

 

Kdy a kde?
 •  1x měsíčně – 1,5 hodiny
 •  v TAURUM finance s.r.o., Americká 1
 •  Aktuální termíny najdete v PLÁNU AKCÍ
Na koho se obrátit

Magdalena Rusňáková

 

V případě zájmu vyplňte přihlášku do projektu FINANČNÍ GRAMOTNOST.
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
EMAIL
Facebook
TWITTER