HAPPY HANDICAP

(dramaticko-taneční kroužek)

Projekt Happy Handicap vytvořil soudržnou skupinu lidí, vlastní komunitu, která pracuje se stejným cílem, vytvořit společně představení, díky němuž mohou předávat radost lidem kolem sebe.

Každá hodina je rozdělena do několika částí, abychom se cítili dobře a tak se nám lépe spolu pracovalo. Důležitý je prožitek z hodiny a aktivní zapojení všech přítomných.

 1. Úvodní část – vymýšlení tématu pro vystoupení (dle kulturních akcí)
 2. Rozehřívací část – rozcvička – jóga, zdravotní cvičení, pohybové hry
 3. Vymýšlení představení – taneční, dramatické (formou dramatických cvičení)
 4. Závěrečná část – diskuse, co se nám líbilo, nelíbilo, na čem je třeba pracovat do příště
Cíl projektu

Uvědomění si sebe sama, zábava, kreativita, bezprostřednost, fantazie, spolupráce v kolektivu, učení se novým věcem, poznávání se s novými lidmi a s dalšími neziskovými organizacemi, umět se prezentovat, podílení se na veřejných kulturních akcích.

Kdy a Kde?
 • 2x měsíčně – 1,5 hod., doplněné kulturními akcemi dle nabídky (plesy, festivaly, dětské dny, dobročinné akce, spolupráce s dalšími neziskovými organizacemi)
 • V centru PKRDM (Plzeňská krajská rada dětí a mládeže) Skupova 4
 • Aktuální termíny najdete v PLÁNU AKCÍ
 • 1 x víkendový workshop (dle možností členů)
Na koho se obrátit

Markéta Smýkalová, Magdalena Rusňáková

V případě zájmu vyplňte přihlášku do projektu HAPPY HANDICAP.

MUZIKOTERAPIE

Muzikoterapie je metoda, která všestranně rozvíjí osobnost dítěte a podporuje jeho vývoj s využitím jeho vlastní přirozené muzikálnosti. Poskytuje prostor pro setkání s hudbou, sebevyjádření, sebeuvědomění, uvolnění a rozvíjí přirozenou tvořivost. Její důležitou součástí není jen melodická složka hudby (zvuky, tóny a zpěv), ale i rytmus, často ve spojení s pohybem, nebo výtvarným vyjádřením. Muzikoterapie cíleně pracuje také s aktivizací, rozvojem řeči, rozvojem komunikace, schopností koncentrace, a v neposlední řadě také pomáhá řešit obtíže spadající do oblasti speciální pedagogiky.

Zásadním prvkem v muzikoterapeutické praxi je samozřejmě i osobnost muzikoterapeuta jako takového, který v průběhu hodiny citlivě reaguje na aktuální potřeby a podněty ze strany dětí.

Cíl projektu:

V rámci setkání děti zažijí různorodé muzikoterapeutické aktivity (rytmických, přes pohybové, improvizační, poslechové až krelaxaci) a zahrají si na nástroje jako např. kalimba, sansula, ocean drum, handchimes, coshee zvonky a další. V neposlední řadě zažijí také skupinové hraní na africká djembe a perkuse, což je aktivní a bezprostřední formou učí schopnosti spolupráce a vnímání ostatních spoluhráčů.

Kdy a kde?
 • 2x měsíčně – 1,5 hod.
 • V centru PKRDM, Skupova 4
 • Aktuální termíny najdete v PLÁNU AKCÍ

Na koho se obrátit:

Zdeněk Drahoš

V případě zájmu vyplňte přihlášku do projektu MUZIKOTERAPIE.

ŘEKNEM SI TO

V tomto projektu účastníci mezi sebou komunikují o intimních věcech s oporou lektora. Pracují se zpracovanými brožurami od SPMP ČR. Lektorovi pomáhá pomocný lektor ze spolku, který se již seznámil s brožurami a chce pomáhat ostatním s pochopením psaného textu v brožurách. Účastníci mají možnost si předat mezi sebou zážitky, zkušenosti. Seznámí se lidmi, kteří mají podobné zkušenosti a mohou si tak vzájemně poradit či pomoci.

Kdy a kde?
 • 2x měsíčně – 1,5 hod., doplněné kulturními akcemi dle nabídky (plesy, festivaly, dětské dny, dobročinné akce, spolupráce s dalšími neziskovými organizacemi)
 • V centru PKRDM Skupova 4
 • Aktuální temíny najdete v PLÁNU AKCÍ

Na koho se obrátit

Markéta Smýkalová

V případě zájmu vyplňte přihlášku do projektu ŘEKNEM SI TO.

HRY S FANTAZIÍ

Projekt probíhá formou workshopů a nejrůznějšího tvoření a malování. V projektu se učíme novým technikám při malbě a tvorbě a také se učíme využívat jednoduše dostupných materiálů – kaštany, listy, role od toaletního papíru a další. Projekt je koncipován dle ročních období a společně vytváříme zajímavé upomínkové předměty, kulisy na vystoupení nebo dárky. Podle aktuálního ročního období vyrábíme tématické výtvory. Motivací jsou pro členy projektu jednotlivé výrobky, kterými mohou udělat radost svým blízkým.

Kdy a kde?
 •  1x měsíčně – 1 hodinu
 •  v centru PKRDM Skupova 4
 •  Aktuální termíny najdete v PLÁNU AKCÍ

Na koho se obrátit

Magdalena Rusňáková

V případě zájmu vyplňte přihlášku do projektu HRY S FANTAZIÍ.

EKOLOGIE

Projekt má lidem s mentálním nebo kombinovaným postižením přiblížit problematiku odpadů, skládkování, recyklace, plýtvání a dalších vlivů znečišťujících a ovlivňujících naši planetu. Pomocí workshopů, her, dokumentů, ale také práce v terénu, se budeme snažit zlepšovat své okolí a jako jednotlivci žít více ekologicky. Důležité je začít u sebe, a když každý z nás začne u sebe, může tím pozitivně ovlivnit své okolí a pomalými krůčky můžeme zlepšovat naši komunitu, město, zemi…

Kdy a kde?
 •  1x měsíčně (září-leden) – 30 minut
 •  v centru PKRDM, Skupova 4
 •  Aktuální termíny najdete v PLÁNU AKCÍ

Na koho se obrátit

Magdalena Rusňáková

V případě zájmu vyplňte přihlášku do projektu EKOLOGIE.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial