Zapoj se

HAPPY HANDICAP

Projekt Happy Handicap vytvořil soudržnou skupinu lidí, vlastní komunitu, která pracuje se stejným cílem, vytvořit společně představení, díky němuž mohou předávat radost lidem kolem sebe. 

Každá hodina je rozdělena do několika částí, abychom se cítili dobře a tak se nám lépe spolu pracovalo. Důležitý je prožitek z hodiny a aktivní zapojení všech přítomných. 

 • Úvodní část – vymýšlení tématu pro vystoupení (dle kulturních akcí)
 • Rozehřívací část – rozcvička – jóga, zdravotní cvičení, pohybové hry
 • Vymýšlení představení – taneční, dramatické (formou dramatických cvičení)
 • Závěrečná část – diskuse, co se nám líbilo, nelíbilo, na čem je třeba pracovat do příště
 • Uvědomění si sebe sama
 • Zábava
 • Kreativita
 • Bezprostřednost
 • Fantazie
 • Spolupráce v kolektivu
 • Učení se novým věcem
 • Poznávání se s novými lidmi a s dalšími neziskovými organizacemi
 • Umět se prezentovat, podílení se na veřejných kulturních akcích

 

Kdy a kde:

 • 2x měsíčně – 1,5 hod., doplněné kulturními akcemi dle nabídky (plesy, festivaly, dětské dny, dobročinné akce, spolupráce s dalšími neziskovými organizacemi)
 • V centru PKRDM (Plzeňská krajská rada dětí a mládeže) Skupova 4
 • Aktuální termíny v plánu akcí
 • Na koho se obrátit: Markéta Smýkalová, Magdalena Rusňáková

 

 

MUZIKOTERAPIE

Muzikoterapeutická skupina funguje již dva roky. Schází se 2x měsíčně v aktuálním počtu 8 členů.

Cíle projektu, resp. muzikoterapie v rámci této skupiny jsou rozloženy do několika oblastí. První z nich je sebeuvědomění a sebevyjádření (hledání svého originálního projevu a osobitosti). Dalším důležitým cílem je aktivizace a rozvoj sociálních dovedností ve skupině, jako např.: komunikace, spolupráce, projev před skupinou a vedení skupiny. Třetím cílem je rehabilitace ve smyslu procvičování jemné motoriky a koordinace končetin dle potřeb účastníků. Poslední, ne méně důležitá oblast, je uvolnění stresu, odpočinek a načerpání nových sil. Také pracujeme na rozvoji muzikality.

V rámci muzikoterapie jsme společně ušli kus cesty, každý po svém, dle svých potřeb a zároveň spolu v respektu k těmto potřebám. V případě, že potřeby daného uživatele vyžadují individuální přístup, nebo cíle stanovené v terapii nelze realizovat v rámci skupiny, je ideálním řešením individuální muzikoterapie. Ta plně poskytuje prostor k řešení specifických potřeb a cílů u daného uživatele.

Kdy a kde:

 

 • 2x měsíčně – 1,5 hod.
 • Sedláčkova ulice 16
 • Aktuální termíny v plánu akcí
 • Na koho se obrátit: Zdeněk Drahoš

TVOŘENÍ PRO RADOST

Pravidelně se scházíme a tvoříme pro radost ze života, relaxaci a dobrou náladu. Sdílíme společně naše pocity a to, jak nás tvoření baví a ovlivňuje.  Učíme se podělit o naše strasti a starosti. Rozvíjíme se za pomocí volné malby, koláží, kreslení, rozmazávání pastelů a mnoha dalších výtvarných technik. Někdy tvoříme dohromady, někdy každý sám za sebe. Cílem není vytvořit dokonalý artefakt, ale užít si samotný proces, uvolnit se a dopřát si potěšení z tvoření. Máme k dispozici řadu výtvarných materiálů a dobře vybavený prostor. Témata jsou zadávaná lektorkou s ohledem na potřeby skupiny, v letních měsících se těšíme na malování venku a inspiraci přírodou.

 

Kdy a kde:

 

 • 2x měsíčně – 1,5 hod., doplněné kulturními akcemi dle nabídky
 • V centru PKRDM, Skupova 4
 • Aktuální termíny najdete v PLÁNU AKCÍ
 • Na koho se obrátit: Jana Trnková, Ing., BcA

ŘEKNEM SI TO

V tomto projektu účastníci mezi sebou komunikují o intimních věcech s oporou lektora. Pracují se zpracovanými brožurami od SPMP ČR. Lektorovi pomáhá pomocný lektor ze spolku, který se již seznámil s brožurami a chce pomáhat ostatním s pochopením psaného textu v brožurách. Účastníci mají možnost si předat mezi sebou zážitky, zkušenosti. Seznámí se lidmi, kteří mají podobné zkušenosti a mohou si tak vzájemně poradit či pomoci.

 

Kdy a kde:

 • Skupinově 1x měsíčně
 • Možnost individuální konzultace
 • V centru PKRDM, Skupova 4
 • Na koho se obrátit: Markéta Smýkalová

 

VZDĚLÁVACÍ A ZÁŽITKOVÝ
POBYT SE ZDRAVOTNÍM PROGRAMEM

Zaměření kurzu: Sociální dovednosti ve volném čase.

Vzdělávací a zdravotní program se věnuje rozvoji sociálních dovedností ve volném čase pro lidi se zdravotním postižením, dále jen ZP. Program je zacílen na nácvik a upevňování sociálních, motorických a psychických schopností. Má tak členům pomoci ve společenské integraci, podpořit jejich soběstačnost, nezávislost a také jim poskytnout ochranu.

Cíl: Nácvik a upevňování sociálních, motorických a psychických schopností a dovedností.

2023

27.-30.7.2023 Hobit cesta tam a zpátky, Jáchymov
Naše hra vychází ze stejnojmenné knihy od J.R.R. Tolkiena.

Naše dobrodružství započalo v noře slovutného hobita Bilba Pytlíka. Proměnili jsme se v tlupu hobitů, jejichž cílem je získat zpět velké bohatství trpasličího krále. Drak Šmak poklad hlídá, jak ho jen neprobudit a získat poklad zpět? Naším průvodcem a ochráncem na nelehké cestě plné překážek a šifer psané v runám, byl velký čaroděj Gandalf. S jeho pomocí jsme se dostali k pokladu. Velkou poctou pro nás bylo přijetí mezi Společenstvo prstenu.

2022

22.-25.9.2022 Po stopách Sherlocka Holmese, Horaždovice
Vydali jsme se po Stopách Sherlocka Holmese, který nás přizval, abychom vyřešili případ Ztracené perly. Zážitkovou formou se účastníci seznámili s tajným inkoustem, otisky prstů, Morseovou abecedou a dalšími šiframi. Aby případ vyřešili, museli spolupracovat a to se jim opravdu dařilo. Užili jsme si krásné prostředí kolem našeho ubytování v Horažďovicích v Envicentrum PROUD.

18.11.-20.11.2022, Dračí past, Mokrosuky
Už jste někdy zachránili království? Nám se to povedlo v Mokrosukách, kde se nám podařilo uspat draka, který se právě měl po 100 letech probudit a zpustošit vše, co mu přijde do cesty. Sledovali jsme indicie a vyluštili záhadné jméno, které vyslovené při rituálu způsobí, že bude spát dalších 100 let. Vše jsme zvládli i s prvním sněhem. Tak začalo naše dobrodružství, které dobře dopadlo.

2020

23.7.-26.7.2020 Záhada Hlavolamu, Dvůr Chotětice, Sedlec-Prčice
Inspirovali jsme se knihami od Jaroslava Foglara. Úkoly protkané příběhem Jana Tleskače, s cílem najít Ježka v kleci, nebyly jednoduché. Účastníci se naučili spolupracovat a rozdělovat si úkoly ve skupině. Prozkoumávali jsme prostředí kolem nás. Naučili jsme se nové dovednosti, které byly nezbytné pro plnění úkolů př. orientace dle bodů a mapy. Známe základy první pomoci, k čemu se užívá krabička poslední záchrany (KPZ), důležitá čísla, orientovat se podle mapy a mnohé další. A ježka? Jsme našli!

2019

18.7.-21.7.2019 Kouzelnický Camp Libá Kouzlo začíná…, Libá.
Vyrazili čarodějové a čarodějky z Plzně do kouzelnického Campu Libá. Jejich úkolem bylo vybavit se pomůckami pro studium a zvládnout všechny kouzelnické předměty. Moudrý Klobouk po opravdu rozvážném přemýšlení všechny zařadil do koleje Nebelvír. Fantastická zvířata jsme objevili v Resortu Stein. Svezli jsme se na koni, pro mnohé to byla první zkušenost a velký zážitek. Další fantastická zvířata jako lamu, pštrosy, ovce a mnohé další jsme potkali v průběhu celého kouzelnického víkendu. Seznámili jsme se s Teorií kouzelnického umění a zvládli přípravu Lektvaru a odvarů. Zahráli jsme si famfrpál s vyrobenými košťaty. Kde kouzla začínají? V Bradavicích, místo určení Hrad Libá. Prohlídka nově zrekonstruovaného hradu byla pro nás inspirující a plná kouzelné atmosféry. Kouzelnický ples s tombolou byl pro nás odměnou za úspěšně splněné kouzelnické předměty. Albus Brumbál všem pogratuloval k úspěšným zkouškám až v TAJEMNÉ KOMNATĚ, kterou si museli najít…

2018

26. – 29. 7. 2018 „Obr Koloděj“, Škola v přírodě Sklárna, Nový Dvůr
Obr Koloděj nám nechal vzkaz, že cestou poztrácel poklad. Náš úkol byl jasný, posbírat co nejvíce mincí, abychom si za ně závěrečný večer koupili dárečky. Prošli jsme Naučnou stezku Sklárna, vylezli na Lidčinu skálu, zdolali Viklan a podívali se na skalní útvary Bába a Dědek. Síly nám ještě zbyly na ranní rozcvičky, sportovní dopoledne s náčiním (míč, kriket, badminton, frisbee) a také laser games. Závěrečný večer se nesl v duchu diskotéky a noční výpravy.

2017

20. – 23. 7. 2017 „V ráji šumavském“ – Fara Šumava, Hojsova Stráž
Pro náš první společný výlet jsme využili ubytování ve zrekonstruované barokní faře. Společně jsme obstarávali úklid a vaření. Zvládli jsme výlety po okolí – výlet na Pancíř, Černé a Čertovo jezero.