HAPPY HANDICAP

Projekt Happy Handicap vytvořil soudržnou skupinu lidí, vlastní komunitu, která pracuje se stejným cílem, vytvořit společně představení, díky němuž mohou předávat radost lidem kolem sebe. 

Každá hodina je rozdělena do několika částí, abychom se cítili dobře a tak se nám lépe spolu pracovalo. Důležitý je prožitek z hodiny a aktivní zapojení všech přítomných. 

 • Úvodní část – vymýšlení tématu pro vystoupení (dle kulturních akcí)
 • Rozehřívací část – rozcvička – jóga, zdravotní cvičení, pohybové hry
 • Vymýšlení představení – taneční, dramatické (formou dramatických cvičení)
 • Závěrečná část – diskuse, co se nám líbilo, nelíbilo, na čem je třeba pracovat do příště
 • Uvědomění si sebe sama
 • Zábava
 • Kreativita
 • Bezprostřednost
 • Fantazie
 • Spolupráce v kolektivu
 • Učení se novým věcem
 • Poznávání se s novými lidmi a s dalšími neziskovými organizacemi
 • Umět se prezentovat, podílení se na veřejných kulturních akcích

 

Kdy a kde:

 • 2x měsíčně – 1,5 hod., doplněné kulturními akcemi dle nabídky (plesy, festivaly, dětské dny, dobročinné akce, spolupráce s dalšími neziskovými organizacemi)
 • V centru PKRDM (Plzeňská krajská rada dětí a mládeže) Skupova 4
 • Aktuální termíny v plánu akcí
 • Na koho se obrátit: Markéta Smýkalová, Magdalena Rusňáková

 

 

MUZIKOTERAPIE

Muzikoterapeutická skupina funguje již dva roky. Schází se 2x měsíčně v aktuálním počtu 8 členů.

Cíle projektu, resp. muzikoterapie v rámci této skupiny jsou rozloženy do několika oblastí. První z nich je sebeuvědomění a sebevyjádření (hledání svého originálního projevu a osobitosti). Dalším důležitým cílem je aktivizace a rozvoj sociálních dovedností ve skupině, jako např.: komunikace, spolupráce, projev před skupinou a vedení skupiny. Třetím cílem je rehabilitace ve smyslu procvičování jemné motoriky a koordinace končetin dle potřeb účastníků. Poslední, ne méně důležitá oblast, je uvolnění stresu, odpočinek a načerpání nových sil. Také pracujeme na rozvoji muzikality.

V rámci muzikoterapie jsme společně ušli kus cesty, každý po svém, dle svých potřeb a zároveň spolu v respektu k těmto potřebám. V případě, že potřeby daného uživatele vyžadují individuální přístup, nebo cíle stanovené v terapii nelze realizovat v rámci skupiny, je ideálním řešením individuální muzikoterapie. Ta plně poskytuje prostor k řešení specifických potřeb a cílů u daného uživatele.

Kdy a kde:

 

 • 2x měsíčně – 1,5 hod.
 • Sedláčkova ulice 16
 • Aktuální termíny v plánu akcí
 • Na koho se obrátit: Zdeněk Drahoš

TVOŘENÍ PRO RADOST

Pravidelně se scházíme a tvoříme pro radost ze života, relaxaci a dobrou náladu. Sdílíme společně naše pocity a to, jak nás tvoření baví a ovlivňuje.  Učíme se podělit o naše strasti a starosti. Rozvíjíme se za pomocí volné malby, koláží, kreslení, rozmazávání pastelů a mnoha dalších výtvarných technik. Někdy tvoříme dohromady, někdy každý sám za sebe. Cílem není vytvořit dokonalý artefakt, ale užít si samotný proces, uvolnit se a dopřát si potěšení z tvoření. Máme k dispozici řadu výtvarných materiálů a dobře vybavený prostor. Témata jsou zadávaná lektorkou s ohledem na potřeby skupiny, v letních měsících se těšíme na malování venku a inspiraci přírodou.

 

Kdy a kde:

 

 • 2x měsíčně – 1,5 hod., doplněné kulturními akcemi dle nabídky
 • V centru PKRDM, Skupova 4
 • Aktuální termíny najdete v PLÁNU AKCÍ
 • Na koho se obrátit: Jana Trnková, Ing., BcA

ŘEKNEM SI TO

V tomto projektu účastníci mezi sebou komunikují o intimních věcech s oporou lektora. Pracují se zpracovanými brožurami od SPMP ČR. Lektorovi pomáhá pomocný lektor ze spolku, který se již seznámil s brožurami a chce pomáhat ostatním s pochopením psaného textu v brožurách. Účastníci mají možnost si předat mezi sebou zážitky, zkušenosti. Seznámí se lidmi, kteří mají podobné zkušenosti a mohou si tak vzájemně poradit či pomoci.

 

Kdy a kde:

 • Skupinově 1x měsíčně
 • Možnost individuální konzultace
 • V centru PKRDM, Skupova 4
 • Na koho se obrátit: Markéta Smýkalová

HRY S FANTAZIÍ

Projekt probíhá formou workshopů a nejrůznějšího tvoření a malování. V projektu se učíme novým technikám při malbě a tvorbě a také se učíme využívat jednoduše dostupných materiálů – kaštany, listy, role od toaletního papíru a další. Projekt je koncipován dle ročních období a společně vytváříme zajímavé upomínkové předměty.

 

Kdy a kde:

 

 • 1x měsíčně – 1.5. hod.
 • V centrum PKRDM, Skupova 4
 • Aktuální termíny najdete v plánu akcí
 • Na koho se obrátit: Magdalena Rusňáková