O nás

Milí přátelé a podporovatelé, 

jsme skupina lidí sestávající z lidí s mentálním postižením (MP), přátel, blízkých a rodičů za účelem zábavy, radosti, získávání nových zkušeností a poznávání nových tváří. Chtěli bychom přinášet naší pílí a prací radost a také lidi kolem sebe něco naučit.

Vycházíme z toho, že „lidé jsou různí, ale v podstatě jsme všichni stejní.“ Naše vize korespondovala s vizí SPMP ČR: „Společnost pro všechny, ve které mají lidi s mentálním postižením nebo kombinovaným postižením a jejich rodiny možnost žít stejný život jako všichni ostatní.“ 20. května 2015 jsme založili pobočný spolek na místní úrovni Plzeňského kraje s názvem SPMP ČR pobočný spolek Plzeň – město.

Jak všechno začalo?

Seznámili jsme se v jedné organizaci, kde jsme trávili společně volný čas. Z osobního přesvědčení jsem odešla, že vše se děje s nějakým úmyslem a časem se rozkryjí věci a situace, které mě mají něco naučit. 

Netrvalo to dlouho a nynější přátelé si mě našli, že by se mnou rádi trávili volný čas. Hrozně mě to potěšilo a nadchlo. Souhlasila jsem s tou podmínkou, že se do toho opřeme společně. Začali jsme shánět pronájmy prostor a pilně vymýšlet tanečně-dramatická představení. Vytvořili jsme jich několik. Naším dalším cílem bylo ukázat naši práci dalším organizacím a veřejnosti, s tím že rádi poznáme nové tváře a navážeme kontakty s dalšími nadšenci jako jsme my. 

Nadšení nezůstalo jen u původních členů, přidalo se mnoho lidí, kteří pomáhali od začátku a kteří s námi pracovali chvíli, přesto si velice vážíme toho, že s námi přiložili ruku k dílu, protože díky nám všem jsme tam, kde jsme teď.

Jedním z těch lidí jsou Majda a Karolína, se kterými jsme společně vytvořili nejdřív zájmové uskupení Happy Handicap a nyní oficiální spolek SPMP ČR pobočný spolek Plzeň-město. Naší místopředsedkyní je Markéta Matoušková, od které to vlastně všechno začalo – pojďme společně trávit volný čas. Je tou pravou rukou, která umí lidi kolem sebe motivovat. Svou dobrou náladou a poctivostí pomáhá vést organizačně chod spolku.

Nyní máme 35 členů složených z lidí s MP, rodičů, přátel, odborníků a příznivců. Naše otevřená náruč mezi sebe ráda přivítá nové členy, kteří mají stejnou chuť společně předávat dobrou náladu lidem kolem sebe svou přítomností nebo kupříkladu tanečním či dramatickým představením.

Zábavu jsme posunuli dále – chceme se něco nového naučit. Proto vymýšlíme projekty i vzdělávací kurzy pro lidi s MP. Kurz finanční gramotnosti, zdravého životního stylu, Řeknem si to – povídání o intimním životě. Taktéž se zapojujeme do PC kurzu od Domu digitálních dovedností. 

Je také třeba aktivně relaxovat, proto pokračujeme v projektu Happy Handicap (tanečně-dramatický kroužek) a zažíváme sílu melodií a rytmů v projektu DRUM CIRCLE (bubnování v kruhu). Projekty jsou otevřeny lidem s MP, kteří mají zájem je navštěvovat pravidelně a trávit a sdílet s ostatními účastníky zážitky a poznatky. 

Navzájem si buďme těmi nejlepšími učiteli a učme se spolu být tady a teď.

Mgr. Markéta Smýkalová

předsedkyně spolku