Jak vést s dětmi rozhovor o válce? Co potřebují ty nejmenší, a jak můžeme pomoct těm starším? Jaké zásady bychom měli dodržovat při krizové komunikaci s dětmi?
Webinář Jak mluvit s dětmi o válce povedou zkušení terapeuti Michal Kniha a Táňa Mančíková a je zdarma. Pro učitele ze všech stupňů škol, asistenty, rodiče, vedoucí volnočasových aktivit i všechny ostatní dospělé.